Sign in
Bởi {0}
logo
Henan Ocean Power Housewares Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
{0} năm
Henan, China
Sản Phẩm chính: Thiết bị gia dụng, thể thao và giải trí, điện tử tiêu dùng, đồ uống, dụng cụ nấu nướng
Suppliers fortune 500 companiesAnnual export US $12,000,000OEM for well-known brandsRegistered trademarks (6)